Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

TRANSLATOR

" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Φιμώνονται σχόλια πού στέλνονται στό ἱστολόγιο "Ἰδιωτική Ὁδός", στό ὁποῖο ὁ κ. Ἀνδριόπουλος ἐκβιάζει μέ ἀφορισμούς καί καθαιρέσεις ἔγκριτους ρασοφόρους καί θεολόγους ἀγωνιστές, σέ ἐπίμαχο ἄρθρο του! (Φωτό)

Φιμώνονται σχόλια
πού στέλνονται 
στό ἱστολόγιο "Ἰδιωτική Ὁδός",
στό ὁποῖο ὁ κ. Ἀνδριόπουλος ἐκβιάζει 
μέ ἀφορισμούς καί καθαιρέσεις
ἔγκριτους ρασοφόρους καί θεολόγους ἀγωνιστές,
σέ ἐπίμαχο ἄρθρο του! 
(Φωτό) Mᾶς ἔγινε καταγγελία κι ἀπό τρίτο πρόσωπο
τοῦ ὁποίου τό σχόλιο δέν δημοσιεύεται.
"Ὅλως τυχαίως"...τά σχόλια πού δέν δημοσιεύονται
ἀνατρέπουν τόν Οἰκουμενισμό καί τήν Δεσποτοκρατία!

 

Προχθές Κυριακή 28-9-2016 σᾶς δημοσιεύσαμε ἄρθρο τοῦ κ. Ἀνδριόπουλου στό ἱστολόγιό του "Ἰδιωτική Ὁδός", στό ὁποῖο ὡς ἄλλος Πάπας ἐν Ἑλλάδι, πατριαρχικότερος τοῦ Πατριάρχη καί ἐπισκοπικότερος τῶν Ἐπισκόπων εἰσηγεῖται (ταῖς εὐλογίαις τοῦ Φαναρίου προφανῶς γιά νά ἔχει τέτοια ἄνεση...) τήν καθαίρεση καί τόν ἀφορισμό ρασοφόρων καί θεολόγων πού φιλοξενήθηκαν πρόσφατα στήν Γεωργία, μέ σκοπό νά συζητηθεῖ σέ βάθος καί ἐμπόνως τό θέμα τῆς ψευδοσυνόδου ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης 2016 πού εὐλόγως κατασκανδάλισε τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τίς ἀντορθόδοξες ἀποφάσεις της.
Θυμίζουμε τήν σχετική ἀνάρτησή μας:

Στό ἐν λόγῳ ἱστολόγιο πού προφανέστατα "κρατάει τό Φανάρι" στόν Οἰκουμενισμό, στήν πανθρησκειακή προδοσία made by Νέα Ἐποχή καί στό "νεοπατερικό-μεταπατερικό πνεῦμα", στό σχετικό ἄρθρο παρεναίβη ὁ π. Πέτρος Χίρς.
Ἀκολούθησαν ἀνταλλαγές σχολίων, στά ὁποῖα  ὁ κ. Ἀνδριόπουλος κυρίως καί κάποιοι ἄλλοι ἐμβόλιμοι σχολιαστές ἔπεσαν σάν γύπες ἐπάνω στόν πατέρα Χίρς γιά νά τόν κατασπαράξουν μέ τούς οἰκουμενιστικούς νεοπατερικούς ὄνυχές τους.
Δεῖτε:

Ὅμως...δέν λένε νά ἀναρτήσουν δύο σχόλια πού ἐστάλησαν καί γιά τά ὁποῖα τό Ἰστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ἔχουμε λάβει γνώση καί γνωρίζουμε τούς δύο συντάκτες.
Γιατί αὐτή ἡ ἔντεχνη καί ἐπιλεκτική φίμωση; 

Άγιος Αλέξανδρος: "... δέν εἶναι σωστό ἔτσι ἁπλά νά δεχθοῦμε σέ κοινωνία «τόν τῆς αἱρέσεως εὑρετήν..."!


Άγιος Αλέξανδρος: 
"... δέν εἶναι σωστό ἔτσι ἁπλά νά δεχθοῦμε 
σέ κοινωνία «τόν τῆς αἱρέσεως εὑρετήν»..."!


http://www.ekklisiastika-eidi.gr/uploads/product_0_image_868.jpg
Τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τόν συναντοῦμε πρώτη φορά στίς ἱστορικές πηγές κατά τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία συγκλήθηκε ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντίνο στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 325. Ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος, «ἀνήρ θεοφιλής», ἦταν τότε πρεσβύτερος στό ἀξίωμα καί εἶχε ἡλικία ὁπωσδήποτε μεγαλύτερη τῶν 70 ἄν ὄχι τῶν 80, ἐτῶν. Τόν ἐπισκοπικό θρόνο τοῦ Βυζαντίου κατεῖχε ὁ ἅγιος Μητροφάνης, ὁ ὁποῖος ἐπειδή ἦταν ὑπέργηρος καί ἀσθενής δέν ἔλαβε μέρος στή Σύνοδο, ἀλλά ἔστειλε ἀντιπρόσωπο τόν «συμπρεσβύτερό του» ἅγιο Ἀλέξανδρο, πού εἶχε ἀπό πολλῶν ἐτῶν βοηθό καί συνεργάτη στό ἔργο του.

Θα μπορούσε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ να αντικαταστήσουν το Α.Δ.Τ. για την έκδοση διαβατηρίων;

Θα μπορούσε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ 
να αντικαταστήσουν το Α.Δ.Τ. 
για την έκδοση διαβατηρίων;
Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΔΤ

Κι όμως ναι, στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ δεν πραγματοποιείται η έκδοση διαβατηρίου. Μπορεί ο ΑΜΚΑ να αφορά την κοινωνική ασφάλιση δηλαδή την ιατροφαρμακευτικής περίθαλψη, καθώς και ο ΑΦΜ να αφορά τη φορολογική μας δραστηριότητα, πλέον χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του προσώπου, απαξιώνοντας έτσι τα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

Παραινετικά Κεφάλαια Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ, ΣΤ΄

Παραινετικά Κεφάλαια
Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ,
ΣΤ΄ 
http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/eortologio/Agion_pics/Jan_13.jpg 


Διαβάστε τά ἄλλα κεφάλαια, ἐδῶ: Α΄ , Β΄ , Γ΄Δ΄ , Ε΄ ,https://oikohouse.files.wordpress.com/2015/12/0e21e-cf87cf87.jpg
Πρόσεχε μέ ἀκρίβεια τόν ἑαυτό σου, πιστεύοντας ὅτι ὁ Κύριος ἀπέθανε καί ἀναστήθηκε γιά μᾶς καί μᾶς ἐξαγόρασε δίνοντας τό αἷμα Του. 

Ἑπομένως καί μεῖς δέν πρέπει νά ζοῦμε πλέον γιά τόν ἑαυτό μας, ἀλλά γιά τόν Κύριο, πού ἀπέθανε καί ἀναστήθηκε γιά μᾶς. 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Βάδιζε τήν πνευματική ὁδό ἀσφαλῶς μέ ταπείνωση

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
Βάδιζε τήν πνευματική ὁδό ἀσφαλῶς μέ ταπείνωση
Ἅγιος Ἡλίας ὁ Πρεσβύτερος καί Ἔκδικος

http://1.bp.blogspot.com/-2HDSyq2q-hg/TlX8tQ8tjXI/AAAAAAAACFQ/tLsxzq4yrio/s1600/%25CF%2583%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B70001.jpg 
Οὔτε ὁ ὑπερήφανος ἔχει ἐπίγνωση τῶν ἐλαττωμάτων του,
οὔτε ὁ ταπεινός τῶν ἀρετῶν του.
Τόν πρῶτο καλύπτει κακή ἀνοησία, ἐνῶ τόν ἄλλο θεάρεστη ἄγνοια. 

http://3.bp.blogspot.com/-Epe9QlS_me0/ViB6f6jVn3I/AAAAAAABIIk/44Tfg1biq3I/s1600/1.jpg

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Ἡ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καί ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἄνθιμος μέ τούς Παπικούς καί τόν Οἰκουμενισμό στό 14ο Οἰκουμενιστικό-Διαχριστιανικό Συμπόσιο στή Θεσσαλονίκη, μέ θέμα: "Εὐαγγελισμός καί Ἐπανευαγγελισμός στήν Εὐρώπη τοῦ 21ου αἰώνα"

Ἡ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
καί ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἄνθιμος
μέ τούς Παπικούς καί τόν Οἰκουμενισμό
στό 14ο 
Οἰκουμενιστικό-Διαχριστιανικό Συμπόσιο
στή Θεσσαλονίκη, μέ θέμα:
"Εὐαγγελισμός καί Ἐπανευαγγελισμός
στήν Εὐρώπη τοῦ 21ου αἰώνα"

  Ντουγρού γιά μία "Νέα Πίστη" τῆς Νέας Ἐποχῆς
πού συμβιβάζει τά ἀσυμβίβαστα.
Ὀρθοδοξία-Ὀρθή Πίστη ἀναμεμιγμένη μέ αἱρέσεις.
Ἕνα "νέο κράμα πίστεως" φωτός καί σκότους
πού θά διαδίδεται παγκοσμίως.
Καί μετά;...
Ὁ Ἀντίχριστος!
Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας και Αποστολικός Βικάριος Θεσσαλονίκης Ιωάννης Σπιτέρης, Το αίτημα του επανευαγγελισμού στην Καθολική Εκκλησία
Το έργο του ευαγγελισμού αποτελεί ένα ουσιώδες καθήκον της Εκκλησίας και υπαγορεύεται από την εντολή του Κυρίου: «πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Μτ 28,19). Πράγματι, η Εκκλησία υπάρχει για να ευαγγελίζεται, όπως έγραψε ο Πάπας Παύλος ΣΤ΄, στην εγκύκλιο Επιστολή «Evangelii Nuntiandi» (§ 14). Στα 2000 και πλέον χρόνια ιστορίας της, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και ιστορικές αλλαγές, η Εκκλησία παρέμεινε πάντοτε πιστή σε αυτή την εντολή του Κυρίου της. Χρησιμοποιώντας και πάλι τα λόγια του Παύλου ΣΤ΄, θυμίζουμε ότι «Ευαγγελίζομαι σημαίνει αναγγέλλω το όνομα, τη διδασκαλία, τη ζωή, τις υποσχέσεις, τη Βασιλεία, το Μυστήριο του Ιησού της Ναζαρέτ, Υιού του Θεού» (ό.π., § 22).

Θάνατος-Αἰωνιότητα (Γρίφος πρός ὅλους). Ἐκ τοῦ βιβλίου: "ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ", Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου


Θάνατος-Αἰωνιότητα
(Γρίφος πρός ὅλους).
Ἐκ τοῦ βιβλίου: 
"ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ",
Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

https://www.stamoulis.gr/Images/Products/17937.jpg 

Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς θέσω ἕνα πρόβλημα, γιά νά τό λύσετε:

Σε διεθνές προτεκτοράτο μετατρέπονται τα νησιά του Α. Αιγαίου!- Επικίνδυνα τετελεσμένα ξένης κηδεμονίας!

Σε διεθνές προτεκτοράτο 
μετατρέπονται τα νησιά του Α. Αιγαίου!- Επικίνδυνα τετελεσμένα ξένης κηδεμονίας!
 
 
Χάνουμε τήν Ἑλλάδα μας ἐκ τῶν ἔσω!
Εἴμαστε σέ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης
ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐθνική μας κυριαρχία
καί κοιμώμαστε ὄρθιοι!

Η είδηση ότι η Europol στέλνει στην Ελλάδα τουλάχιστον 200 αξιωματικούς στην Ελλάδα προκειμένου να ανακαλύψουν πυρήνες της εγκληματικής οργάνωσης της ISIS στα στρατόπεδα αλλοδαπών που βρίσκονται στα νησιά του Α. Αιγαίου προκαλεί σοβαρά ερωτήματα.
Ερωτήματα τα οποία αφορούν τον πραγματικό σκοπό της αποστολής των συγκεκριμένων στελεχών, αλλά και κατά πόσο υπάρχει πλέον απώλεια Εθνικής κυριαρχίας και στη νησιά του Α. Αιγαίου.

Έρευνα: Άσχημα τα νέα για όσους έχουν τατουάζ. Καρκινογόνες ουσίες βρέθηκαν σε μελάνια!

Έρευνα: 
Άσχημα τα νέα για όσους έχουν τατουάζ. Καρκινογόνες ουσίες βρέθηκαν σε μελάνια!

 http://tonwtiko.com/wp-content/uploads/2016/04/tatouaz-matiwn-3.jpg

Ἐνημερωθεῖτε περισσότερο γιά τήν δερματοστιξία (τατουάζ), πατώντας στήν παρακάτων ἐτικέτα τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:
 


Πολλά μελάνια τατουάζ περιέχουν βαρέα μέταλλα που έχουν συνδεθεί με ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου και νευροεκφυλιστικών ασθενειών....

Ἄνευ προηγούμενου καταγγελία γιά τήν Πανθρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σέ "ὀρθόδοξες" ἐκκλησίες στό Βέλγιο! (βίντεο)


Ἄνευ προηγούμενου καταγγελία
γιά τήν Πανθρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
σέ "ὀρθόδοξες" ἐκκλησίες στό Βέλγιο! 
(βίντεο) 

https://i.ytimg.com/vi/UIzltcPxHZU/hqdefault.jpg

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Γονεῖς λιγότερα λόγια καί περισσότερη προσευχή γιά τά παιδιά σας!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
Γονεῖς λιγότερα λόγια καί περισσότερη προσευχή
γιά τά παιδιά σας!
Ἅγιος Πορφύριος

 http://3.bp.blogspot.com/-caGnY3cIWMg/UsXe7oBBAvI/AAAAAAAADHQ/14Ubg6ASzes/s1600/54.jpg
Δέν πρέπει νά πολεμᾶτε τά παιδιά σας, ἀλλά τόν σατανᾶ πού πολεμᾶ τά παιδιά σας.
Νά τούς λέτε λίγα λόγια καί νά κάνετε πολλή προσευχή.  

 http://gerontesmas.com/wp-content/uploads/2015/06/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82.jpg

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Τά κακόφρονα "ἑξαπτέρυγα" τοῦ Φαναρίου ζητοῦν καθαίρεση καί ἀφορισμό Ζήση, Τσελεγγίδη καί λοιπῶν γιά τό ταξίδι στή Γεωργία!

Τά κακόφρονα "ἑξαπτέρυγα" τοῦ Φαναρίου 
ζητοῦν καθαίρεση καί ἀφορισμό 
Ζήση, Τσελεγγίδη 
καί λοιπῶν γιά τό ταξίδι στή Γεωργία!

1949791bbdda70fa531b1cf17a1f0503_M.jpg
 Ὁ κ. Ἀνδριόπουλος τολμᾶ νά μιλᾶ γιά "παρασυναγωγή"
ἐνὁ ἴδιος λειτουργεῖ ὡς φερέφωνο
τῆς πιό ληστρικῆς ψευδοσυνοδικοπαρασυναγωγῆς 
πού ἔλαβε χώρα ἀνά τούς αἰῶνας,
"ἐκκλησιαστικοποιώντας" ὅλες τίς αἱρέσεις
πού καταδίκασαν οἱ προηγούμενες Οἰκουμενικές Σύνοδοι
καί γιά τίς ὁποῖες ἔδωσαν μάχες, ἀκόμα καί τήν ζωή τους
ὅλοι οἱ Ἄγιοι, οἱ Ὁμολογητές καί οἱ Μάρτυρες!

Ἐνημερωθεῖτε καί γιά τίς ἑξῆς ἐξελίξεις:
Φιμώνονται σχόλια πού στέλνονται στό ἱστολόγιο "Ἰδιωτική Ὁδός", στό ὁποῖο ὁ κ. Ἀνδριόπουλος ἐκβιάζει μέ ἀφορισμούς καί καθαιρέσεις ἔγκριτους ρασοφόρους καί θεολόγους ἀγωνιστές, σέ ἐπίμαχο ἄρθρο του! (Φωτό)
 

Λύσσαξαν τα εξαπτέρυγα του Φαναρίου με το ταξείδι της αντιπροσωπείας που αποτελείτο από τον π. Θεόδωρο Ζήση, τον καθηγητή Τσελεγγίδη και άλλους ιερωμένους στην Εκκλησία της Γεωργίας όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και θέματα για την Σύνοδο της Κρήτης.
Σε άρθρο που κυκλοφορεί σε φιλικά προσκείμενο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ιστολόγιο ζητείται-άκουσον άκουσον- ο αφορισμός τους!Μένει να δούμε την επίσημη αντίδραση του Φαναρίου και αν οι απόψεις αυτές και οι βαριές εκφράσεις και οι χαρακτηρισμοί από πλευράς συντάκτου απηχούν και την επίσημη θέση του Φαναρίου...
Διαβάστε το άρθρο:
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΠΕΙΡΟΥΝ ΖΙΖΑΝΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ιστολόγιο fanarion.blogspot.gr
Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Μία ομάδα ιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος και ένας καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, μετέβησαν προ ημερών στην Γεωργία, με σκοπό να επηρεάσουν την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Γεωργίας εναντίον της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη Εκκλησία δεν συμμετείχε στην Σύνοδο.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΔΕΝ ΣΩΖΟΜΕΘΑ" , ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΕΝ ΑΡΙΖΟΝᾼ

"ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΔΕΝ ΣΩΖΟΜΕΘΑ" , ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΕΝ ΑΡΙΖΟΝᾼ
Κάντε κλικ στην εικόνα, για να βρείτε την ομιλία!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)